Menu

Lär ditt barn att miljön är viktig  

 

Redan från en mycket ung ålder kan man börja att prata om miljö med sitt barn, vad man bör och inte bör göra, och hur negativa saker som miljöförstöring och nedskräpning kan påverka vår miljö.

Barn har ännu inte skapat en dålig vana gällande miljöfrågor och det är upp till föräldrarna att se till att barnet lär sig rätt från början. I vuxen ålder kommer det sedan att komma automatiskt och det är betydligt lättare att lära rätt från start, än att ändra ett gammalt och ingrott beteende.

Att värna om miljön behöver Young Boy IT Professional Smiles at Computer with Wireinte vara speciellt svårt och krångligt. Det ska det inte heller vara i situationer då det handlar om barn. Tillsammans med sitt barn kan man lära ut hur viktigt källsortering är för att alla det olika materialen ska kunna återvändas, men att panta burkar eller tala om överdriven konsumtion är också ett sätt att få barnet att förstå.

 

Det allra flesta människor har troligtvis tagit alldeles för mycket toalettpapper någon gång i sitt liv, fastnat i duschen alldeles för länge, eller låtit kranvatten stå och spola trots att det inte används. Även om dessa saker kan verka små och betydelselösa, har dom en stor inverkan på miljön och energin. Ett annat mycket bra exempel på vardagliga situationer där miljön förstörs är nedskräpningen i naturen. Det allra flesta människor är väldigt duktiga på att plocka undan efter sig, men få kan nog neka att dom har sprungit efter de där kvittot som föll ur fickan och snabbt blåste till andra sidan vägen.

 

Ett papper är inte mycket, en lång dusch påverkar inte allt, men när dessa vardagssaker händer i varje hem och för varje person tar miljön tillslut väldigt mycket skada.

Att lära sig om miljö kan vara väldigt roligt och behöver med fördel inte inkludera en bok. Källsortering finns på det allra flesta gator i Sverige och batteriholkar finns det gott om. Förklara för barnet hur lång tid det tar för miljön att bryta ner ett batteri och gör det sedan till en lek att leta rätt på alla gamla batteriet i hemmet och låt sedan barnet själv få lägga dessa på rätt ställe. Använd fantasin!