Menu

Miljövänliga bilar och andra fordon

Från en tillvaro där häst och vagn var det snabbaste färdmedlet på land och antalet hästkrafter ofta var tämligen begränsat tog det fart. I början erbjöd tåget en betydligt snabbare resa än vad som var möjligt annars, och därefter blev automobilen det givna valet. Frågan är om någon annan innovation har påverkat stadsplanering och samhällsplanering så mycket som bilen. Men när bilen slog igenom blev det bensin och fossila bränslen som gick segrande vad gäller frågan om hur bilarna skulle drivas framåt. Med enorma outnyttjade resurser var utbud och pris på olja inte ett problem.

Bilens roll i det nya milleniet

Spola framåt några årtionden och saker och ting började förändras. Inte nog med att tillgången på olja började bli något som inte längre var alldeles självklart för all framtid. Dessutom fanns den mesta av den åtråvärda oljan i sådana länder som inte var så geopolitiskt stabila alltid. Oljeberoendet fick en politisk dimension, så väl som en ekonomisk. I framtiden kan det bli så att elbilen slutligen blir vad som tar över allt mer. Utvecklingen går framåt och efterfrågan på elbilar ökar. Dessutom blir batterierna allt mer billiga, samtidigt som priset på olja (och därmed också bensin) förmodligen lär öka i takt med att utbudet av olja minskar. Kanske är små eldrivna taxibilar en del av lösningen i framtiden. En fördel med taxin är att färre behöver äga sin egen bil.

Ta den lilla taxin in till stan

Att slippa äga sin egen bil och istället använda en liten Pod-taxi som dyker upp när man behöver åka någonstans är en del av en delningsekonomi som är på frammarsch just nu. De små taxibilarna är optimerade för stadstrafik och tar mindre plats än en traditionell bil, de är gjorda för att transportera färre personer och farkostens bredd är inte lika signifikant, vilket gör att flera får plats på vägarna. Även om framtiden för bilindustrin förmodligen ligger i eldrivna bilar, såväl som lastbilar och bussar, så finns det miljövinster att göra i att även förbättra den befintliga flottan av bilar. Ett sätt är att använda sig av Dieseltrim. dieseltrim optimerar bränsleförbrukningen, vilket på medellång sikt kan minska utsläppen från de bilar som har många år kvar innan de byts ut.