Menu

Vad innebär mål nummer 7?

Mål nummer 7 i de globala målen från FN innefattar att alla i världen ska kunna ha rätt till hållbar energi. De globala målen är ett program framtaget av FN och som alla FNs medlemsstater har skrivit på att följa. Detta dokument ska se till att världen går i rätt riktning inom många punkter och hållbar energi är en punkt. Alla ska ha rätt till hållbar, förnyelsebar och pålitlig energi. Oavsett var man bor någonstans och hur rik eller fattig man är. fram till år 2040 å beräknas världens efterfrågan på energi öka med 37 % i och med att vi blir fler och fler. Då måste vi kunna ta fram energi på ett säkert sätt som inte belastar vår jord allt för mycket.

Många delmål

Varje mål i Agenda 203 som det också kallas har flera delmål och så även mål nummer 7 såklart. Under det stora målet att skapa hållbara energi till alla så går det att läsa vad det innefattar. Det är bra för att kunna konkretisera vad man själv kan göra eller om ett företag väljer att satsa mer inriktat på ett mål. Det är ofta svår dock att särskilja på målen då de ofta flyter in i varandra. Klarar vi ett mål kommer vi att klara flera mål. misslyckas vi på en punkt på kommer vi at misslyckas på flera punkter. Mål nummer 7 har i alla fall delmålen, Tillgång till modern energi för alla, Öka andelen förnybar energi i världen, fördubbla ökningen av energieffektivitet, Tillgängliggör forskning och teknik samt investera i ren energi och bygg ut och förbättra infrastrukturen för energi i utvecklingsländerna.

Känns de stora målen allt för stora så kanske det är lättare att fokusera på dessa mindre mål och det kan kännas mer hoppfullt att vi faktiskt ska klara av de globala målen.