Menu

Miljövänligt lantbruk

Ett stort antal av de svenska lantbruken har en negativ påverkan på vår miljö, detta på grund utav de kemikalier som antingen stannar kvar i markerna eller läcker ut i vattendragen när markerna besprutas. Med det sagt är lantbruken inte endast av ondo utan även nödvändiga för vår fortsatta överlevnad på denna planet. För att minska påverkan på vår miljö kan du som konsument välja att enbart konsumera miljövänliga och ekologiska produkter. Detta kommer öka efterfrågan på ekologiska livsmedel och i längden även minska antalet konventionella lantbruk. För miljövänliga och ekologiska lantbruk finns ett stort antal krav, bland annat skall djuren ha möjlighet att utöva sitt naturliga beteende så långt det är möjligt. Fodret de äter skall även det vara helt ekologiskt.

För vår miljös skull

Oavsett om du är vegetarian eller om du äter kött är Sveriges bönder viktiga för ditt välmående. De föder upp kor och grisar som sedan blir köttet du äter samt odlar det spannmål som krävs för att du skall kunna äta bröd och grönsaker. Det stora problemet är att det finns mycket gifter inom jordbruket som kan orsaka skador på grundvattnet, gifter man mer eller mindre helt slipper inom de miljövänliga och ekologiska lantbruken. Djuren på ett ekologiskt lantbruk får till exempel inte medicineras i förebyggande syfte och äter enbart vegetarisk kost odlad, i den mån det är möjligt, på de egna markerna. Ekologiska jordbruk besprutar inte heller sina marker, vilket i sin tur innebär att vi slipper miljöfarliga bekämpningsmedel i våra vattendrag. Istället planterar man konkurrenskraftiga grödor på ett genomtänkt vis samt varierar odlingarna år för år, allt för att minimera uppkomsten av ogräs.

För vår överlevnad

Utan världens alla lantbruk skulle jordens befolkning minska drastiskt. Vi människor hade försökt odla vår egen mat, men ganska snart hade vi insett att det inte hade funnits mycket tid över till annat. Istället borde vi vara tacksamma för våra lantbrukare och uppskatta den ansträngning som krävts för att vi skall kunna få mat på vårt bord. Tvärt emot vad många tycks tro är lantbrukare inte ett yrke man blir rik av, istället går alla eventuella EU-bidrag och liknande till inköp av grödor, underhåll av fastigheter och marker, löner till personal och andra utgifter. Är det rik du vill bli får du satsa på något annat yrke eller kanske ta ett lån med hjälp av Sambla. Under tiden kan du se till att äta ekologiskt och ta hand om vår vackra planet.