Menu

Energi och miljö i hemmet

För att kunna upprätthålla en trivsam miljö i hemmet är såväl belysning som uppvärmning grundläggande. Det kräver att vi har tillgång till el och helst el till ett vettigt pris. Idag är svenska hushåll fyllda av diverse apparater som drar el så som TV, dator, mobiltelefoner och surfplattor. Samtidigt som antalet eldrivna apparater har ökat så har också energieffektiviteten hos nämnda apparater förbättrats. Detta gör att vår energiförbrukning minskar vilket i längden minskar negativ påverkan på vår miljö. Arbetet för att förbättra effektiviteten hos produkter och att minska vår elförbrukning och således även elkostnaden pågår konstant.

Olika sätt att reglera energiförbrukningen

lightbulb brainstorming creative idea abstract icon on business hand.

För att hålla kostnaderna nere vill du ha kontroll över din elförbrukning. Detta åstadkommer du delvis genom att köpa energieffektiva produkter samt att veta hur mycket varje apparat i ditt hem förbrukar. Genom mätarapparater eller genom din elräkning kan du lätt få en överblick över hur mycket el ditt hem kräver per månad och per år. Det finns också mätutrustning som placeras i valfritt uttag och då mäter de produkter kopplade till nämnda uttag. Ett annat sätt att ta kontroll är att övervaka Hemmets elförbrukning via app. På så vis kan du få en full översikt och snabbt se om du behöver göra uppgraderingar eller om du kan behöva flytta om dina större apparater.

Rätt utrustning ökar säkerheten

En annan viktig aspekt av elsystemet i ditt hem är säkerheten. För att kraftigt minska risken för kortslutningar och eventuella bränder bör du se över elsystemet i hemmet. Kablar och eluttag bör vara hela och gjorda för de utrymmen där de har installerats. I våtutrymmen är det mycket viktigt att eventuella uttag är säkrade för fukt. Vissa arbeten kan du göra själv och kan då köpa material till ett rimligt pris hos exempelvis Byggmax.se, något som kan spara dig en hel del pengar. Var dock uppmärksam på att du själv inte bör sköta sådant som installation av ett nytt proppskåp eller avancerade arbeten så som anslutning till elnät och liknande.