Menu

Börja engagera dig i miljön

Har du ett driv och en vilja om att ta hand om vår planet? Har du förstått allvaret och finner miljön som en av de viktigaste frågorna när det kommer till hållbar utveckling? Då har du alla förutsättningar för att kunna sprida ordet vidare till dem som inte ännu förstått, för dem som stirrar blint och tror att jorden är vår att förbruka. Men det dessa människor inte förstår är att jorden har, liksom allt levande, endast en kort tid kvar på sig innan den kommer förgöras.

För att förhindra detta krävs det att allt fler människor börjar engagera sig och tar miljön på allvar för att vi ska kunna ha kvar en jord att leva på, och du som redan förstått det här. Du kan börja med det redan nu.

Olika sätta att engagera sig på för miljön

Beroende på vem man är som person, vad man är bra på och vad man gillar att göra, så finns det olika sätt man kan hjälpa till för att göra miljöfrågorna tydligare och mer synliga i samhället. Det enda som skulle kunna anses som ett krav är att man bör ha tillräckligt med kunskap inom ämnet och känna en passion för att vilja arbeta för en förändring, men på vilket sätt man gör det kan variera helt och hållet.

Är du en god talare och/eller skribent finns det hundra olika sätt man kan nå ut på till andra människor. En idé kan vara att skapa en ideell organisation som strävar efter att informera och engagera fler människor till att ta på sig sitt egna ansvar för att skapa en bättre värld. Dock kan detta kosta mycket om man vill driva en sådan typ av verksamhet, framförallt när man ska marknadsföra både runt om i samhället men även i media. Detta kan leda till att man kommer behöva låna pengar för att kunna bli sedda så att fler väljer att ansluta sig och hjälpa till.

Är man däremot inte intresserad av att skapa en egen organisation finns det flera som man kan bli en del av, ett exempel kan vara att bli volontär för naturskyddsföreningen eller varför inte gå med i Miljöpartiets kommunförbund?

Somliga människor föredrar istället att engagera sig på sina privata medier och/eller genom att driva en egen blogg där man för ordet vidare. Detta kan dock vara svårare att lyckas med samtidigt som det är en stor fördel för den som älskar att synas och vet hur man når ut till andra genom en skärm.

För dem som inte vill sprida ordet alls, men ändå engagera sig är det en bra idé att börja källsortera och försöka tänka på hur mycket el och vatten man använder dagligen, då allt det här påverkar miljön. Det är sådana småsaker som blir stora problem och så småningom naturkatastrofer.

Det är aldrig försent att börja engagera sig för en bättre värld, så gör det, idag.