Menu

Vad är energi?  

Vad är egentligen energi? Kort förklarat kan man säga att energi är någon form av rörelse eller förmåga att skapa rörelse och det finns många olika tyhand holding light bulb with energy, fresh green leaves insideper av energi: rörelseenergi, elektrisk energi, kemisk energi eller t.ex. värmeenergi.

Energi i sig kan aldrig försvinna eller förintas, utan kan bara omvandlas till något annat. Ett bra exempel på detta är rörelseenergi, som kan förvandlas till el, eller värmeenergi som finns i mat och som fungerar som bränsle för våra kroppar.

Genom att omvandla energi har människor fått tillgång till ljus i sina hem, elektroniska apparater som tv eller radio (som gör att vi kan se filmer och nyheter) och energi i form av värme för att vi ska kunna värma upp våra hem.

Hur mycket energi en apparat eller maskin drar, beror mycket på storlek, men även beroende på användningsområde. En tvättmaskin drar betydligt mer energi än vad t.ex en glödlampa gör eftersom det krävs mer för att få den att fungera.

Om man jämför med hur människan levde tidigare, dras det nu mer ström och energi än någonsin förut, trots att människan också har blivit mer medveten om dCoal Powerplante skador på miljön som kan uppkomma. Det finns däremot många smarta och mer miljövänliga sätt att få fram energi som kan driva våra hem eller kraftverk. Solenergi och vindkraft är mycket bra exempel på detta.

Majoriteten av människor har någon gång sett ett vindkraftverk. Har man inte sett det i verkliga livet har man troligtvis läst om det i skolan, eller sett det på TV. Med hjälp av solen värms jorden och atmosfären upp då temperaturskillnader uppstår, sätts vinden i rörelse. Detta får vindkraftverken att snurra och i generatorn omvandlas sedan rörelsen till energi. Helt fantastiskt!

Ju högre upp man kommer, desto hårdare och kraftfullare blåser vinden. Detta är något som man absolut vill ta tillvara på och därför brukar vindkraftverken sträcka sig upp till ungefär 100 meters höjd. Trots att det finns många betydligt mer miljövänliga sätt att få fram el, är det fortfarande många företag som väljer det mer negativa alternativet. Som privatperson kan man dock se till att inte stödja den typen av verksamhet och enbart använda sig av el från vindkraftverk.