Menu

Solceller – ett miljövänligare alternativ

Användning av fossila bränslen i samband med att det produceras elektricitet är hög i världen och på vissa håll så ökar användandet av fossila bränslen, som kol, gas och olja. Detta leder till stora utsläpp som dels påverkar vårt globala klimat men också till miljöförstöring. Även om en del länder som Sverige och Tyskland ligger långt framme då det gäller miljövänlig produktion av elektricitet så är det ändå bara en droppe i havet när stora länder som Kina, Ryssland och USA pumpar ut giftiga ämnen i vår atmosfär. Men många bäckar små kan snart bli något mycket större.

Om man placerar solceller på bara 4 procent av jordens öknar så skulle vi kunna producera elektricitet som räcker för hela världen. Då skulle det inte längre finnas något behov av kolkraft, oljekraft eller gaskraft. Vi skulle inte heller behöva några kärnkraftverk. Det skulle innebära att vi skulle få en både frisk och vacker natur men även att klimathotet skulle minska markant. Dessutom så skulle källan till produktionen av all elektricitet vara helt gratis, till skillnad mot fossila bränslen och kärnkraft.

Att själv producera grön el

De senaste 8 åren så har priserna för solceller sjunkit men över 80 procent, bland annat för att efterfrågan på solceller har ökat men också för att strafftullarna på solceller är avskaffade. Det innebär att de allra flesta privatpersoner har möjlighet att skaffa sig en egen solcellsanläggning för sin fastighet och själv producera grön el. Utöver att du som privatperson bidrar till en bättre miljö så kan din investering i solceller också vara mycket lönsam då du näst intill kan halvera dina energikostnader.

Många företag har valt att driva sin verksamhet på elektricitet som de producerar själva med hjälp av solceller, vilket har fått många företag att näst intill helt kunna producera all elektricitet som verksamheten behöver. Många fastighetsbolag och bostadsrätter har också valt att installera en egen solcellsanläggning för sina lägenheter. Många bostadsrättsföreningar kan få hjälp av nabo.se att planera fastigheternas förvaltning och ekonomi, där solceller kan vara en åtgärd för att minska bostadsrättsföreningens kostnader.

Lönsamt att investera i solceller

Att köpa en egen solcellsanläggning som installeras på din fastighets tak är inte längre så dyrt. Dessutom så kan du ansöka om ett solcellsbidrag som ger dig 20 procent av din totala kostnad tillbaka, vilket gör en investering i solceller än mer lönsam. Det tar cirka 10 år att få tillbaka de pengar som du har köpt din solcellsanläggning för men därefter så kan du se fram emot halverade energikostnader i över ytterligare 15 år framåt. Det gör att din solcellsanläggning kan vara en lönsam investering för dig som privatperson. Dessutom så bidrar du till en grönare och renare miljö, vilket kommer alla tillgodo.