Menu

Jakt för miljöns skull

Är jakt verkligen en miljöfrämjande aktivitet på det sätt jägare ofta hävdar? Många hävdar att jakt endast är nödvändig för att människan rubbat den naturliga balansen. Visst är det så att människan ägnar sig åt många aktiviteter som är skadliga för miljön. Vi är

Byt elbolag och spara pengar

Idag är det många som vill hitta lösningar och knep att ta till för att spara mer pengar varje månad. Människor har blivit allt mer medvetna om hur mycket pengar som går åt till vad som kan anses vara onödiga saker. På internet finns

Göta Energi – elbolaget för den prismedvetne

Ett elbolag kan väljas av många anledningar, bland annat för att göra en skillnad för miljön, men även som ett sätt att spara pengar. Om det är viktigt att ditt elbolag är billigt och inte kostar dig onödigt mycket pengar bör du välja ett

Långsiktiga effekter av klimatförändringar

Prognoser för framtida klimatförändrings-scenarier innebär vilka effekter global uppvärmning får på såväl människor som planeten. I dagens läge är det en högst aktuell fråga vad några graders ökning i temperaturen får för effekt. Hur förändras miljö och ekosystem av två till fyra grader högre

Solceller – ett miljövänligare alternativ

Användning av fossila bränslen i samband med att det produceras elektricitet är hög i världen och på vissa håll så ökar användandet av fossila bränslen, som kol, gas och olja. Detta leder till stora utsläpp som dels påverkar vårt globala klimat men också till

Bra dokumentärer om miljön

I nuläget går det att läsa, höra och titta på nyheter om miljön och klimatkrisen varje dag. Med tanke på hur allvarligt forskarna menar att läget är så är det förstås långt ifrån något negativt. Ju mer vi får höra om miljön desto större

Börja engagera dig i miljön

Har du ett driv och en vilja om att ta hand om vår planet? Har du förstått allvaret och finner miljön som en av de viktigaste frågorna när det kommer till hållbar utveckling? Då har du alla förutsättningar för att kunna sprida ordet vidare

Den alarmerande nedsmutsningen av haven

Östersjön är numera ett av världens smutsigaste hav. Detta resulterar i kraftiga algblomningar, döda eller vanskapta fiskar och vattendjur, smutsiga stränder och läskiga bakterier. Det som en gång var ett av de fräschaste haven att doppa tårna i, är numera en soptipp. Samma sak

Klädindustrin – en stor miljöbov

Kläder är en konsumtionsvara som nästan alla människor använder. Vi behöver många olika plagg för olika tillfällen. Det produceras och konsumeras därmed otroligt mycket kläder världen över. Tillverkningen är inte alltid miljövänlig och det i kombination med att det är fråga om så stora

Miljövänligt lantbruk

Ett stort antal av de svenska lantbruken har en negativ påverkan på vår miljö, detta på grund utav de kemikalier som antingen stannar kvar i markerna eller läcker ut i vattendragen när markerna besprutas. Med det sagt är lantbruken inte endast av ondo utan